top of page

OVER HET PROJECT

Grasduinen gaat over de voordelen die de natuur, de landbouw en het landschap ons geven. Ook wel ecosysteemdiensten genoemd. 

Ecosysteemdiensten zijn bijvoorbeeld zuivere lucht en water, de rol van bestuiving bij voedselproductie of hoe het landschap uitnodigt om aan recreatie te doen door te wandelen of erin te spelen.

Om dit naar de leefwereld van kinderen te vertalen is het project opgehangen aan de 4 oerelementen: aarde, water, lucht en vuur, waarbij dat laatste ook staat voor voedsel en energie. Om de onderlinge relaties tussen deze elementen bloot te leggen werd er een 5e element toegevoegd: leven.

Deze elementen komen doorheen het hele project aan bod als rode draad. Dit zorgt ervoor dat het hele netwerk duidelijk wordt en dat de gelijkenissen – eerder dan de verschillen – tussen natuurbeheerders en landbouwers duidelijk worden. Het zorgt er ook voor dat er kritisch gekeken kan worden naar de rol van de mens in zijn omgeving. Met name wat is onze impact en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het systeem zo goed mogelijk in evenwicht blijft.

Kinderen leren via Grasduinen verbanden zien tussen wat de boer kweekt, zaait, plant en wat er uiteindelijk op ons bord belandt. Bovendien ontdekken ze zo ook welke producten de natuur en het bos ons bieden en waar ze van de natuur en het landschap kunnen genieten.

Uiteindelijk willen we enerzijds meer natuur en landbouw op school brengen en anderzijds scholen aanmoedigen en ondersteunen om landbouwbedrijven en het bos te bezoeken.

bottom of page